Welkom op de website van het MONITOR-IC project

MONITOR-IC staat voor: Meten van gevOlgen vaN InTensieve zORg voor Intensive Care patiënten

De MONITOR-IC is gestart in 2016 en wordt uitgevoerd door de intensive care (IC) afdelingen van het Radboudumc (Nijmegen), Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ, Nijmegen), ziekenhuis Bernhoven (Uden), Maasziekenhuis (Boxmeer), Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ, Den-Bosch), Rijnstate (Arnhem), Amphia ziekenhuis (Breda) en UMC Utrecht. Hierbij worden IC-patiënten tot twee jaar na IC-opname gevolgd. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de zorg.

Het initiatief wordt ondersteund door de vereniging Family and Patient Centered Intensive Care – FCIC die de belangen van (voormalig) IC-patiënten en hun familie behartigt (http://www.fcic.nl/). Via de FCIC website is informatie te verkrijgen over de impact van een IC-opname en lotgenotencontact.

Wilt u weten waarom het zo belangrijk is dat patiënten meedoen aan de MONITOR-IC dan kunt u dit terugvinden bij de achtergrond van het project.

Ook kunt u op onze site de MONITOR-IC nieuwsbrieven en onze publicaties vinden.

Heeft u een vraag over het project dan kunt een mail sturen naar: 

MONITOR-IC@Radboudumc.nl

 

U kunt ook rechtstreeks telefonisch contact opnemen met een van de projectmedewerkers via: 024-3617540(maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00uur)

 

De promotie van Wytske Geense

13 december 2021

Maandag 22 november (2021) heeft Wytske Geense haar proefschrift ‘The impact of critical illness. Long-term physical, mental and cognitive health problems in ICU survivors’ succesvol in het openbaar verdedigd.

Zij is de eerste wetenschapper die promoveert binnen de MONITOR-IC. In haar proefschrift heeft ze de nieuwe lichamelijke, mentale en cognitieve problemen onderzocht die voormalig-IC patiënten ervaren een jaar na hun opname. Ze heeft daarvoor de vragenlijsten geanalyseerd van de eerste 2345 patiënten in de MONITOR-IC studie. Een groot deel van deze patiënten (40%-64%) ervaart nieuwe klachten. Veel voorkomende klachten zijn vermoeidheid, spierzwakte, stijfheid in gewrichten, kortademigheid, angst, depressie en cognitieve problemen.

Daarnaast heeft ze patiënten geïnterviewd die, een jaar na hun IC-opname, hun kwaliteit van leven als verslechterd ervaren. Hieruit blijkt dat de lichamelijke, mentale en cognitieve problemen een enorme impact hebben op hun dagelijks leven. Door lichamelike problemen kunnen ze veel minder dan voorheen. Velen hebben nog last van nachtmerries, nare herinneringen aan de IC en zijn somber omdat ze dingen niet meer kunnen. Ook cognitief ervaren zij problemen: overzicht houden, concentreren en nieuwe dingen leren, het lukt niet meer. Door al deze problemen kunnen ze niet altijd hun hobby’s meer uitvoeren, of zijn ze niet in staat om te werken en ook relaties met de mensen om hun heen zijn veranderd.

Daarnaast heeft ze onderzocht welke interventies er zijn die deze langetermijn problemen kunnen voorkomen of verminderen. Vooral gebruik van IC-dagboeken en beweegprogramma’s zijn mogelijk effectief. Het onderzoek naar effectieve interventies staat echter nog in de kinderschoenen.

Haar 'leken praatje' is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=MVWWYJahBMk

Het proefschrift is hier te lezen: Proefschrift Wytske Geense

 

Lotgenoten contact; IC-café

1 april 2021

Het regio Netwerk-IC Nijmegen&Omstreken organiseert 2-maandelijks (steeds de eerste donderdagavond van de even maanden) een IC-café. Het IC-café is een ontmoetingsplek voor voormalig IC-patiënten en naasten waar zij elkaar kunnen ontmoeten en praten over hun ervaringen betreffende de periode van ernstig ziek zijn, de opname op de IC-afdeling, maar ook over de periode daarna. Uit gesprekken met voormalig IC-patiënten en hun naasten blijkt dat er grote behoefte is aan lotgenotencontact.

Per IC-café staat er een ander thema centraal. De thema’s worden gekozen op basis van behoeften van deelnemers, maar ook op basis van actualiteit. Thema’s die al geweest zijn, zijn o.a. post-intensive care syndroom (PICS), delier, psychische problemen na de IC, verschil in beleving van de IC-opname voor patiënt en naaste, fysiek herstellen na de IC, mentaal herstellen na de IC etc. Thema’s worden soms ook herhaald, zoals het thema PICS en het thema delier. Eerst werden de IC-cafés nog fysiek gehouden in het Oud Burgergasthuis te Nijmegen. Sinds de corona crisis zijn ze digitaal via een zogenaamde Zoom meeting, deze zijn veelal landelijk. Zodra het weer kan, organiseren we weer fysieke IC-cafés, maar mogelijk blijven ook de digitale ic-cafés straks bestaan.

Het IC-café staat open voor alle voormalig IC-patiënten en naasten, ongeacht wanneer iemand op de IC is opgenomen geweest. Ook laten we soms een beperkt aantal zorgverleners toe (vooral als zij zelf ook een dergelijk lotgenotencontact café willen oprichten). Het IC-café wordt georganiseerd door vrijwilligers van de IC (IC-verpleegkundigen en intensivisten).

Om een digitale IC-café bij te wonen, moet je je opgeven via: intensive-care-cafe.ic@radboudumc.nl. Per digitaal IC-café laten we maximaal 40-45 deelnemers toe waarbij patiënten en naasten altijd voorrang hebben. Na aanmelden krijg je de link toegestuurd zodat je kunt deelnemen (met handleiding hoe een digitaal IC-café via Zoom werkt). Wil je als zorgverlener een IC-café bijwonen, dat kan, maar maak dit wel kenbaar, juist omdat patiënten en naasten voorrang hebben.

Op de website van de patiëntenvereniging FCIC/ICConnect is meer informatie te vinden over de actuele IC-cafés met plaats, datum/tijd en thema erbij: https://icconnect.nl/actueel/ic-cafe/


Foto: Digitaal IC-café


Foto: Fysiek IC-café in Oud Burgergasthuis

 

 

Symposium over de eerste resultaten van de MONITOR-IC

9 januari 2020

Op 4 maart a.s. worden op het symposium ‘Leven na de intensive care’ de eerste resultaten van de MONITOR-IC gepresenteerd. Meer informatie kunt u vinden op:

https://us3.campaign-archive.com/?e=&u=fce67ea45d2705ea1f2aa78b9&id=fe34f2f937

 

 

MONITOR-IC onderzoek bij Omroep Gelderland

8 juli 2016

Zondagavond 10 juli vanaf 18.00 uur is op Omroep Gelderland een item over het MONITOR-IC onderzoek te zien. In dit onderzoek, dat het Radboudumc samen met het Maasziekenhuis en CWZ uitvoert, worden IC-patiënten tot vijf jaar na IC-opname gevolgd om meer inzicht te krijgen in de langetermijngevolgen van een IC-opname.

Omroep Gelderland
GLD Vandaag
zondag 10 juli
18.00 uur (daarna elk uur herhaald)